Empowerment

Ouders in school levert niet alleen de school of uw kind wat op, maar ook u zelf. We willen als school een actieve bijdrage leveren aan de empowerment van individuele ouders, maar ook aan de ouders als groep.

Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest. In Empowerment zijn zes verschillende aspecten te onderscheiden.

1 Competentie: “zelfvertrouwen, weten wat je kunt”
Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;

2 Zelfbeschikking: “Weten wat je wilt”
Zelfstandige keuzes maken en daarbij ook het gevoel krijgen controle te hebben over je eigen situatie;

3 Impact “Je doet mee”
Het gevoel dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij; jouw keuzes hebben invloed op je leven;

4 Betekenis: “Voor jou van belang”
Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes betekenis hebben;

5 Positieve identiteit: “Je bent OK”
Een positief zelfbeeld, waarbij belemmeringen op een realistische manier zijn geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken;

6 Groepsoriëntatie: “Je staat er niet alleen voor”
Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is.

Beeldmerk