Groepscontactouders

Het doel van het werken met groepscontactouders:

Een goede verbinding te leggen tussen zaken die in de klas spelen en de ouders.

Taken van de groepscontactouder:

 • Per klas zijn er 1 à 2 GCO’s die zich voorstellen aan de ouders van de klas, middels een foto naast de deur.
 • Het is noodzakelijk dat er 1 GCO de vergadering van oudervereniging bijwoont, omdat je als GCO vaak het beste weet wat er in een bepaalde groep leeft. Indien beide GCO’s niet bij de oudervereniging aanwezig kunnen zijn, is het de bedoeling dat er een andere ouder gevraagd wordt om de klas te vertegenwoordigen.
 • De GCO is aanspreekpunt voor leerkracht en ouders.
 • De GCO kan bij eventuele opmerkingen en klachten, die kind/onderwijs overstijgend zijn, verwijzen naar en/of bespreken in de oudervereniging.
 • De GCO verwelkomt nieuwe ouders en geeft hen informatie over de ouderparticipatie binnen school, zoals over de functie GCO, het ouderhulpformulier, de werkgroepen, de oudervereniging, de MR enz.
 • M.b.t. festiviteiten/bijzondere activiteiten overlegt de GCO met de groepsleerkracht over werkzaamheden en aanwezigheid in de klas. In overleg met de leerkracht kan de GCO andere ouders, die zich hebben opgegeven, inschakelen voor hulp (bijv. voor vervoer)

De groepscontactouders van schooljaar 2017-2018 zijn:

Groep 1-2 A: Astrid Bleeck en Jolanda Ouwens
Groep 1-2 J: Shardi Duif en Nienke Lukassen
Groep 3: Simmi van der Eijken en Patricia van den Berg
Groep 4-5A: Judith van der Monde en Bianca Arts
Groep 5B-6: Nyncke Sonnenberg en Maarten Versleijen
Groep 7-8: Ingrid Hartman en Jeroen van Hagen

Beeldmerk

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 26 JUNINatuurkidz

  Beste ouders en kinderen, Steeds vaker horen we hoe belangrijk het is dat kinderen kennismaken […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 11 APRILLekker anders dag

  Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school gaan éxtra leuk Ook onze school nodigt […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 7 FEBRUARIVoorleeskampioen

  Hoera voor Laura van den Boom! Zij heeft onze school vertegenwoordigd bij de voorleeskampioenschappen van […]

  Lees meer...

Basisschool de Zevensprong

Dassenburcht 36b
5431 JZ Cuijk

T: 0485-219005
E: dir.dezevensprong@optimusonderwijs.nl

Basisschool de Zevensprong

Dassenburcht 36b
5431 JZ Cuijk
BEL Basisschool de Zevensprong MAIL Basisschool de Zevensprong

VOLG Basisschool de Zevensprong OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE