Groepscontactouders

Het doel van het werken met groepscontactouders:

Een goede verbinding te leggen tussen zaken die in de klas spelen en de ouders.

Taken van de groepscontactouder:

  • Per klas zijn er 1 à 2 GCO’s die zich voorstellen aan de ouders van de klas, middels een foto naast de deur.
  • Het is noodzakelijk dat er 1 GCO de vergadering van oudervereniging bijwoont, omdat je als GCO vaak het beste weet wat er in een bepaalde groep leeft. Indien beide GCO’s niet bij de oudervereniging aanwezig kunnen zijn, is het de bedoeling dat er een andere ouder gevraagd wordt om de klas te vertegenwoordigen.
  • De GCO is aanspreekpunt voor leerkracht en ouders.
  • De GCO kan bij eventuele opmerkingen en klachten, die kind/onderwijs overstijgend zijn, verwijzen naar en/of bespreken in de oudervereniging.
  • De GCO verwelkomt nieuwe ouders en geeft hen informatie over de ouderparticipatie binnen school, zoals over de functie GCO, het ouderhulpformulier, de werkgroepen, de oudervereniging, de MR enz.
  • M.b.t. festiviteiten/bijzondere activiteiten overlegt de GCO met de groepsleerkracht over werkzaamheden en aanwezigheid in de klas. In overleg met de leerkracht kan de GCO andere ouders, die zich hebben opgegeven, inschakelen voor hulp (bijv. voor vervoer)

Beeldmerk