IKC

Wat is IKC Dassenburcht?

Het Integraal Kind Centrum is een plek waar kinderen naar school, naar de opvang of naar sportactiviteiten gaan. Het kind staat centraal, maar ook ouders en wijkbewoners ontmoeten elkaar hier. Het is een plek waar alle kindgerelateerde onderwerpen voor de wijk Padbroek bij elkaar komen, maar waar ook andere wijkactiviteiten plaatsvinden afgestemd op de behoeften uit de buurt.

Waar staat ons IKC?

Het nieuwe Integraal Kind Centrum staat op de plek waar de reeds in 2014/2015 gesloopte oude basisschool De Zevensprong stond, tussen Dassenburcht en Hagelkruis in de wijk Padbroek Cuijk. Het is een centrale locatie in de wijk, tussen samenwerkende basisscholen De Zevensprong (OPTIMUS) en Harlekijn (INVITARE) met kinderopvang PSZ Koekepeertje/ BSO Eigenwijs (SPRING). Deze plek biedt, i.c.m. het Beweegpark, mooie kansen om sporten, leren en ontmoeten te combineren.

Voor wie is het IKC?

Basisscholen De Zevensprong en Harlekijn hebben hun intrek genomen in het nieuwe gebouw en ook kinderopvang Spring heeft er een plek. Daarnaast is rekening gehouden om in de toekomst hier wijkfuncties in onder te brengen. Het wordt een plek die uitnodigt tot leren en ontmoeten.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Heeft u een vraag, of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u zich melden tot de directeur (ad interim) van onze school, de heer Riemer Kramer
Telefoon: 0485-219005
Email: dir.dezevensprong@optimusonderwijs.nl