Katholieke identiteit

We zijn een katholieke school en kennen een open toelatingsbeleid. Iedere ouder die de uitgangspunten van de school respecteert, kan een kind aanmelden op De Zevensprong mits het past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. De katholieke identiteit kenmerkt zich doordat we alle westerse katholieke feesten op school vieren. Daarbij willen we onze leerlingen verschillende aspecten van verschillende culturen en geloven bijbrengen. We hanteren daarbij een open vizier en hechten waarde aan het toepassen van waarden en normen.