Katholieke identiteit

Onze school ontleent haar wettelijke bestaansrecht aan de Katholiekchristelijke levensovertuiging. Een mens is een onderdeel van de schepping en van de samenleving.

Wij willen kinderen leren hoe je dit ervaren kan, hoe je samenleeft met anderen. Door voorbeeldgedrag en – verhalen, door de keuze van de leerstof en schoolregels willen wij kinderen zorg voor elkaar en de omgeving bijbrengen. Dat stimuleren wij door:

  • aandacht te geven aan wat positief is, wat goed gaat, wat wel kan;
  • het oefenen van het toepassen van normen en waarden;
  • het versterken van het groepsgevoel (samenzijn);
  • Gezamenlijke vieringen;
  • Aandacht voor traditioneel westerse feesten (Kerst, carnaval, Pasen);
  • Jaarlijkse goede doelenactie;
  • Aandacht voor burgerschapsvorming.