Kinderraad

De kinderraad is een groep kinderen die meedenken over allerlei dingen die te maken hebben met de kinderen op onze school.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben begin dit schooljaar een vertegenwoordiger van hun klas gekozen. Deze vertegenwoordigers praten met de kinderen in de klas over de punten die besproken gaan worden in de vergadering van de  kinderraad. Tijdens deze vergadering kunnen zij dan de mening van hun klas vertegenwoordigen.

Wat wordt er besproken in de kinderraad?

Voor elke vergadering maken we een agenda over de punten die besproken gaan worden. Dit kunnen activiteiten/vieringen zijn die op school georganiseerd moeten gaan worden, maar ook punten die vanuit de groepen besproken moeten worden.

De vertegenwoordigers van de klassen brengen deze punten dan in de vergadering. Maar zij kunnen ook zelf contact met de kinderraad opnemen.

De Kinderraad van De Zevensprong vertelt u graag zelf hoe het is om in de kinderraad te zitten:

Hoi ik ben Iefke,

ik ben 7 jaar en zit in groep 4. Ik zit in de kinderraad. Ik vind de kinderraad heel leuk omdat je dingen aan de school nog iets beter maakt. Ik vind dat iedereen altijd heel goed naar elkaar luistert en je bent serieus. Groetjes Iefke

Hoi ik ben Elena,

ik zit in groep 7 en ben 11 jaar oud en ik zit in de kinderraad en daar ga ik jullie over vertellen. Eerst is het stemmen, de juf of meester vraagt of je in de kinderraad wil. Als je ja zegt vertel je waarom en wat je dan wil bereiken. Dan gingen we stemmen met z’n 14-en en 6 kinderen wilde er mee doen. We stemden met 14 en ik won met 8 stemmen. De keer daarop was de kinderraad. Je begroet de kinderen van groep 3 t/m 8 en vertelt wat je over jezelf. Daarna bedachten we onderwerpen om de school te verbeteren. We kregen een taak van de Kiwanis club, we moesten iets kiezen om onze leefomgeving te verbeteren. We kozen voor meer prullenbakken en dus gingen we kijken wat er buiten lag. We kwamen rare dingen tegen als een mes, sokken en vooral plastic. We hebben nog geen brief terug. We gingen ook een keer naar de schouwburg en we leerde veel dingen. We praten over dingen wat de school beter kan maken en we praten samen over dingen die er gebeurt zijn en nu schrijf ik dit verhaal. Groetjes Elena

Hoi ik ben Isabella,

ik zit in groep 5 en ik zit in de kinderraad. Ik ben gekozen omdat je jezelf mag presenteren en dat ging heel goed. Het is super leuk in de kinderraad. We zijn bijvoorbeeld naar buiten gegaan voor een onderwerp en we doen hele leuke dingen zoals naar de schouwburg en we bespreken ook andere dingen. Groetjes Isabella 😊

Hallo ik ben Sil,

ik zit in de kinderraad van De Zevensprong! Ik de kinderraad bespreken en lossen we problemen op. In de kinderraad zitten kinderen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en natuurlijk de directrice! Ik vind het leuk in de kinderraad omdat we problemen oplossen en dingen bespreken. Ik ben gekozen omdat mensen vinden dat ik mijn mening goed kan uiten.

Hoi ik ben Diewke,

ik ben 9 jaar en zit in groep 6. En ik zit in de kinderraad. En we hebben eerlijk gekozen want eerst gingen kinderen vertellen waarom ze in de kinderraad wilde en toen gingen we allemaal op de tafel liggen en de namen stonden op het bord van wie wilde. En als de juf een naam noemde stak je je vinger op als je voor die koos en toen had ik gewonnen. En in de kinderraad doen we veel leuke dingen maar het is ook wel serieus. En we zeggen ook dingen wat nog beter kan en door gaan we dingen voor bedenken en het komst meestal wel uit. Dat is wel heel fijn. Diewke

Hoi ik ben Ella,

ik zit in groep 3. Ik ben 6. Ik zit in de kinderraad en daar doen wij leuke dingen. Ik ben gekozen door stemmen van de klas. In de kinderraad overleggen wij. We hebben het allemaal leuk. Kinderen van 3 tot 8 mogen in de kinderraad. Toen we gingen stemmen moesten we naar de juf en een kind uit de klas kiezen. Groet van Ella

Groetjes van de kinderraad van De Zevensprong!

Beeldmerk