Mediatoren

Vanuit de opdracht om als basisschool aandacht te schenken aan “actief burgerschap”, willen we leerlingen meer laten participeren binnen het schoolgebeuren. Een belangrijke wijze van leerlingparticipatie is het inzetten van leerlingmediatoren. Als ‘Vreedzame school’ willen we dat conflicten goed worden opgelost. We streven ernaar dat beide partijen samen komen en waarvan elke partij vindt dat het voor hem of haar een goed oplossing is. Dat is iets anders dan dat de leerkracht een oplossing bedenkt. Het komen tot een win-win oplossing is niet altijd makkelijk. Soms is er een neutrale derde partij nodig, een mediator, die helpt bij het komen tot een oplossing.

Wij vinden het werk van onze leerlingmediatoren heel belangrijk. Mede dankzij hun inzet, werken we samen aan een leer- en leefklimaat, waarin iedereen prettig kan functioneren en waarin niemand naar huis hoeft te gaan met onopgeloste conflicten.

Beeldmerk