Onderzoek

Een van onze leerkrachten, Daphne van Rijnsoever, heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ouderbetrokkenheid. Zij vertelt u hieronder meer over.

In september 2011 ben ik gestart met de Master Leren en Innoveren aan de Marnix Academie in Utrecht. Tijdens deze tweejarige studie leer ik hoe ik binnen de Zevensprong onderwijsvernieuwingen kan implementeren, door het opzetten en uitvoeren van verschillende (soorten) onderzoek, verdeeld over vijf periodes.

De onderzoeken die ik uitvoer hebben allemaal betrekking op de schoolvraag van de Zevensprong: “Op welke manier kunnen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie binnen de Zevensprong, voor alle betrokkenen, tot een succes gemaakt worden?”

Inmiddels heb ik de eerste periode van mijn studie afgerond. Dit heeft geresulteerd in het literatuuronderzoek: “Een onderzoek naar het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het primair onderwijs.”

In dit onderzoek beschrijf ik wat er, door zowel nationale en internationale wetenschappers, onderzocht en beschreven is over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het basisonderwijs. Daarbij heb ik onder andere gekeken naar de invloed en het belang van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op de ontwikkeling van kinderen en naar manieren om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie binnen het basisonderwijs te vergroten.

Link naar literatuuronderzoek

“Ouders van basisschoolleerlingen hebben een grotere invloed op de bevordering van leerprestaties van hun eigen kind dan de school (leerkrachten en andere betrokkenen). Een belangrijke factor in het bevorderen van ouderbetrokkenheid is het informeren van ouders. Hierdoor kunnen ouders bij het ondersteunen van het eigen kind beter inspelen op de koers die de school heeft ingezet.”

Om deze reden heb ik in de tweede periode van mijn studie onderzocht hoe ouders van mijn eigen groep (groep 3) geïnformeerd willen worden. Een link naar de ingekorte versie van dit onderzoek kunt u hieronder vinden

Link naar actieonderzoek

In het laatste jaar van mijn studie heb ik met een aantal collega’s van de Zevensprong een onderzoeksteam gevormd. De link naar de eindrapportage van het collectieve onderzoek kunt u tevens hieronder vinden.

Link naar eindrapportage collectief onderzoek

Ik hoop dat u mijn onderzoeken met veel plezier zult lezen. Voor reacties, opmerkingen en vragen mag u mij mailen op  d.vrijnsoever@optimusonderwijs.nl

Daphne van Rijnsoever – Liebrand

Beeldmerk