Brabants Veiligheids Label (BVL)

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Daarnaast is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. 

Onze werkgroep verkeer zorgt voor de planning en organisatie van alle verkeersactiviteiten en bestaat uit Marcel van Dreumel (ouder), Chantal Vissers (ouders), Kim van Kleef-Kolkman (ouder), Naomi Pluk (team) en Marieke Pas (team).

Als u uw kind(eren) wegbrengt, probeer dit dan zoveel mogelijk te voet of op de fiets te doen. De kinderen kunnen de fiets in de fietsenstalling plaatsen. Brengt u uw kind(eren) met de auto naar school, dan vragen we u vriendelijk om de auto in de daarvoor bestemde vakken te parkeren en samen met uw kind(eren) naar school te lopen.