Samen op het podium

We vinden het belangrijk om samen ervaringen te delen en aan elkaar te laten zien wat we ontdekt, gemaakt en geleerd hebben en dat doen we door samen te vieren. Door een podium te geven aan talent hoort iedereen erbij en leren de kinderen samen succes en succeservaringen te delen, verbeelden, respecteren, uiten en te presteren. We geven zowel school-, groeps- als individueel talent aandacht door samen te vieren. Manieren waarop we samen vieren is het houden van weeksluitingen en de slotdagen.

Het is samen voorbereiden van weeksluitingen en slotdagen is voor kinderen waardevol. Ze leren presenteren, het is goed voor de onderlinge sfeer en samenwerking. Daarnaast is er op deze manier ruimte voor de creatieve- en sociale vaardigheden. 

Lees verder