Optimus scholen

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief Boemerang verschijnt een aantal keer per jaar. In de Boemerang staan artikelen over schoolse activiteiten zoals het schoolreisje. Daarnaast is er informatie vanuit de Medezeggenschapsraad, Oudervereniging of de leraren. Uiteraard staan ook de belangrijke data vermeld.