OV

De oudervereniging heeft een ondersteunde rol in de organisatie van de school. Bij veel activiteiten waaraan de kinderen meedoen, helpen ouders bij de organisatie. Door de oudervereniging wordt geld beschikbaar gesteld aan de betreffende werkgroep om de activiteit binnen of buiten de school te realiseren. Bijvoorbeeld:

  • avondvierdaagse
  • sinterklaas
  • Kerstmis
  • carnaval
  • Pasen
  • schoolreis
  • sport-speldag

Onder werkgroepen vindt u meer informatie over hoe werkgroepen functioneren. Iedere ouder met kinderen op de Zevensprong, is automatisch lid van de oudervereniging. Om het werken van de oudervereniging mogelijk te maken, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Uw bijdrage is mede bepalend of het aantal activiteiten uitgevoerd kunnen worden of niet. In de algemene ouderavond legt de oudervereniging verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage en legt de begroting voor het komende schooljaar neer.

De bijdrage is vast gesteld op € 20,00 per kind. Kinderen die tussen Januari en April naar school komen vragen wij een bijdrage van €10,00. Het rekeningnummer van de OV. is : NL96INGB0003086481 t.n.v. “oudervereniging De Zevensprong”. Onder vermelding van de naam van Uw kind en welke groep.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Bij de vergaderingen van de oudervereniging is uit elke groep een groepscontactouder aanwezig.

U kunt de oudervereniging van de Zevensprong bereiken via schoudercom of via de groepscontactouder.

Beeldmerk