Onze school

Basisschool De Zevensprong is een school in de wijk Padbroek die met twee benen op de grond staat. We bestaan al meer dan 40 jaar en hechten waarde aan het behouden en onderhouden van dat waar we sterk in zijn: het aangaan van de pedagogische relatie met de kinderen. Het is dan ook niet voor niets dat De Zevensprong bekend staat om zijn prettige pedagogische klimaat waar leerlingen en hun ouders met plezier naar school komen. De Zevensprong zit sinds 2017 in een nieuw jasje, namelijk in een nieuw modern IKC (Integraal Kind Centrum), waar we samenwerken met ‘onze huisgenoten’ OBS De Harlekijn en Spring Kinderopvang die ook in het gebouw gehuisvest zijn. We gaan daarbij uit van onze eigen kracht en blijven daarbij rust en stabiliteit belangrijk vinden. Uiteraard grijpen we onze kansen, denken we in mogelijkheden en gaan we met onze tijd mee. Zo ook wat betreft de samenwerking met onze partners, bijvoorbeeld op het gebied van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Ook op het gebied van taal is er in onderlinge afstemming een doorlopende leerlijn van 0-6 jarige kinderen. Daartoe werken we als IKC samen zodat we meer voor onze kinderen en hun ouders kunnen betekenen.

Naam van de school

Basisschool De Zevensprong dankt zijn naam aan het gelijknamige boek De Zevensprong (Tonke Dragt, 1966). Maar niet enkel dit boek heeft de doorslag gegeven om de naam te kiezen, ook het gegeven dat een kind destijds in zeven sprongen de basisschool doorliep heeft daaraan bijgedragen (tijdens het oprichten van de school werd de kleuterschool als één en daarmee als één sprong gezien, daarna 6 groepen op de basisschool maakte samen zeven sprongen).

In het boek is De Zevensprong het kruispunt waar zes wegen samenkomen. De richtingaanwijzer die op het kruispunt staat heeft echter zeven bordjes. Op zes bordjes staat beschreven waar de weg naartoe leidt. Het zevende bordje is leeg en symboliseert een nader te ontdekken weg, een zelf te ontcijferen weg.

Deze richtingaanwijzer geeft ons nu op school nog steeds houvast, het wijst ons de weg en geeft ons richting. Het is dan ook niet voor niets dat ‘De Zeven van De Zevensprong’ centraal staan binnen onze school.

Leerstofjaarklassensysteem

De Zevensprong heeft op dit moment ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen. De Zevensprong kenmerkt zich door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we proberen om de groepen waar mogelijk homogeen te houden en combinatiegroepen te maken waar nodig. Tegelijkertijd zijn er diverse momenten dat er een samenspel en samenwerking is tussen alle kinderen van de hele school en leren de kinderen van en met elkaar.

Leerpleinen

We werken door de hele school met leerpleinen, waarop de leerlingen samen kunnen werken middels diverse werkvormen.

Beeldmerk