Schoolteam

Directeur ad interim:

Riemer Kramer: dir.dezevensprong@Optimusonderwijs.nl

Leerkrachten

Groep 1-2 A :Naomi Pluk
Henriëtte Lucassen
Groep 1-2 B:Marjolein Jetten
Inge Kuijpers
Groep 3:Heidi Verhagen
Bianca Westerdiep
Groep 4-5:Kim van Duijnhoven
Groep 5-6:Joëlle Langens
Groep 7:Marieke Pas
Bianca Westerdiep
Groep 8Sylvia Gerrits
Janneke Kusters
Daphne van Rijnsoever

Intern vertrouwenspersoon

Maaike Corbeek

Intern begeleider groep 1 t/m 8:

Maaike Corbeek

Onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsassistent: Trudy Soer
Conciërge: Jerry Theunissen
Administratie: Audrey Lucassen
iCoach: Cora Beeftink
Beeldmerk