Vrijwilliger

Er zijn veel vrijwilligers verbonden aan de Zevensprong. We spreken daarbij van een werkrelatie die we zo professioneel mogelijk willen vormgeven. Daarom hebben we duidelijk omschreven wat onze verwachtingen van onze vrijwilligers zijn

Gedragscode algemeen:

 • U bent vriendelijk naar kinderen en volwassenen
 • U staat onbekenden te woord en wijst hen de weg
 • U hanteert goede omgangsvormen
 • U toont voorbeeldgedrag
 • U hanteert de uitgangspunten van De Vreedzame School
 • U spreekt Nederlands op school
 • U ziet er verzorgd uit
 • U overlegt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Op school bent u niet bezig met priv√©-zaken

Surveillanten middagpauze:

 • U bent 10 minuten voor aanvang van het surveilleren aanwezig
 • U haalt de kinderen van groep 1-2 in de klas op
 • U bent het aanspreekpunt tijdens de pauze op de speelplaats
 • U doet na afloop van de pauze verslag van incidenten bij de leerkracht (en) van betreffende kind(eren), of bij de vrijwilligersco√∂rdinator
 • U gebruikt met de kinderen het daarvoor geselecteerde buitenspelmateriaal
 • U bepaalt of kinderen tijdens de pauze binnen blijven ten gevolge van slecht weer

 

Beeldmerk