Werkgroepen

We werken aan de hand van het 7 stappenprotocol werkgroepen!

De regie ligt bij de school.
Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig!
Ouders en leerkrachten hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid.
Er is ruimte voor innovatieve ideeën.
We zoeken naar win-win oplossingen.

Stap 1
Werkgroep wordt bij elkaar geroepen door school (zie activiteitenlijst OV en ouderhulpformulieren)

Stap 2
Draaiboeken worden bekeken en verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken

Stap 3
Brainstormen/ voorstel formuleren

Stap 4
Plan van aanpak/ taakverdeling/ tijdspad/ vervolgafspraken plannen

Stap 5
Voorstel inbrengen in teamvergadering (zie vergaderrooster)

Stap 6
Voorstel (eventueel aangepast) uitvoeren

Stap 7
Evaluatie (schriftelijk inventariseren en terugkoppelen); Draaiboek (aanpassen en digitaal opslaan)

Beeldmerk