Groep 6

In groep 6 ontwikkelen kinderen zich verder als persoon. Ze leren feedback geven en ontvangen, waardoor ze in hun eigen tempo kunnen groeien. Ze kunnen steeds moeilijkere woorden spellen en begrijpen, rekenen met grotere getallen en starten met breuksommen.