Protocollen


Op De Zevensprong werken we met de protocollen zoals hieronder beschreven, zodat duidelijk is wat we van elkaar verwachten.

10 Afspraken voor computergebruik
Mediavisie De Zevensprong
Pestprotocol

Ook op stichtingsniveau zijn er protocollen. Hieronder de protocollen van Stichting Optimus Primair Onderwijs.

Protocollen