Protocollen

Op De Zevensprong werken we met protocollen zodat duidelijk is wat we van wie verwachten. Hieronder staan een aantal protocollen die we op school gebruiken. 

10 Afspraken voor computergebruik
Mediavisie De Zevensprong
Pestprotocol

Ook op stichtingsniveau zijn er protocollen. Hier vindt u de protocollen die we bij Stichting Optimus Primair Onderwijs gebruiken.

Protocollen