Kinderraad

We vinden het belangrijk dat kinderen van onze school hun mening kunnen geven over wat speelt op school, bijvoorbeeld afspraken die we maken, de speelplaats enzovoort. We hebben daarom een leerlingenraad op De Zevensprong. Aan het begin van het jaar kiezen de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 een leerling die hun groep vertegenwoordigt in de leerlingenraad. 

De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar onder leiding van Maaike (intern begeleider) en/of Leontine (schoolleider).