Leerlingenraad


We vinden het belangrijk dat kinderen hun mening kunnen geven over schoolse zaken. Bijvoorbeeld over afspraken die we maken, de speelplaats, enzovoort. Daarom is er een leerlingenraad op De Zevensprong. Aan het begin van het jaar kiezen groep 3 tot en met 8 één leerling die hun klas in de leerlingenraad vertegenwoordigt.

De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar, onder leiding van intern begeleider Maaike en/of schoolleider Leontine.