Oudervereniging


De oudervereniging (OV) denkt actief mee over activiteiten die school nog fijner en leuker maken voor kinderen, zoals culturele activiteiten, vieringen en het schoolreisje. Bij de uitvoering ervan werken ouders en school nauw samen. De leden van de OV vergaderen een aantal keer per jaar, waarbij ook van elke groep een groepscontactouder aanwezig is. 
 

Samenstelling OV

  • Nyncke Sonnenberg (voorzitter, ouder)
  • Julia Simatupang (penningmeester, ouder)
  • Jolanda Ouwens (ouder)
  • Trudy Soer (teamlid)
     

Ouderbijdrage

De OV vraagt ouders ieder jaar om een vrijwillige financiële bijdrage. Hiervan worden activiteiten betaald zoals excursies, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Koningsspelen en het schoolreisje. Het bedrag voor het schooljaar 2022 - 2023 is € 20,00 per leerling, met een afzonderlijke bedrag voor het kamp van groep 8-leerlingen. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om dingen te kunnen organiseren. Kinderen van wie de ouder(s) de bijdrage niet (kunnen) betalen, mogen niet uitgesloten worden van deelname aan activiteiten (artikel 13, lid 1 onder de Wet op het primair onderwijs). Zij kunnen eventueel terecht bij de directrice, om samen te overleggen over de mogelijkheden.