Oudervereniging

De OR heeft als doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen door actief mee te doen met of mee te denken over activiteiten die ‘het naar school’ gaan van de kinderen nog fijner maken. Zij helpen bijvoorbeeld bij de schoolaankleding, culturele activiteiten, vieringen en het schoolreisje. De groepscontactouders nemen deel aan de bijeenkomsten van de OV. 

Bij de vergaderingen van de oudervereniging is uit elke groep een groepscontactouder aanwezig.

Samenstelling OV

Nyncke Sonnenberg (voorzitter, ouder)

Julia Simatupang (penningmeester)

Jolanda Ouwens (ouder)

Trudy Soer (team)

 

Ouderbijdrage

De OV vraagt ouders ieder jaar om een bijdrage. Hiervan betaalt de OV diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, Koningsspelen, schoolreisje/excursie, musical groep 8 enzovoort. De ouderbijdrage is vrijwillig en voor de diverse activiteiten noodzakelijk. De jaarbijdrage voor het schooljaar 2022 - 2023 bedraagt € 20,00 per leerling. Ouders ontvangen hierover bericht vanuit de OV. Kinderen van wie de ouder(s) de bijdrage niet (kunnen) betalen, sluiten wij niet uit van deelname aan activiteiten (artikel 13 lid 1 onder de Wet op het primair onderwijs). Voor het kamp van groep 8 betalen ouders een afzonderlijke bijdrage.