Schoolgids, jaarplan en schoolplan

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie over waar we voor staan op De Zevensprong, hoe we ons onderwijs inrichten en de resultaten van ons onderwijs. Daarnaast is er veel praktische informatie te vinden over ziekmelden, pauzes en meer.

Schoolgids 2023 - 2024

Jaarplan

Jaarlijks stelt het team van De Zevensprong een jaarplan op. Hierin staat met welke schoolontwikkelingen we bezig zijn. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan.