Groepscontactouders

Iedere groep heeft 1 of 2 groepscontactouders (GCO). 

Taken van de groepscontactouders

De GCO verwelkomt nieuwe ouders, geeft hen informatie over de groep, ouderparticipatie, oudervereniging, medezeggenschapsraad, GCO enzovoort. Op het bulletinbord bij de kleutergroep hangen foto's van de GCO's van de kleutergroep. Vanaf groep 3 leest u via Social Schools wie de GCO's van de groep zijn.

De GCO is het aanspreekpunt voor de ouders en leraar.

Bij activiteiten overlegt de GCO met de leraar over de werkzaamheden en aanwezigheid in de groep. Ook kan deze de GCO-ouders, die zich hebben opgegeven, inschakelen voor hulp (bijvoorbeeld vervoer).

Per groep woont een GCO de vergadering van de oudervereniging bij, omdat we ouders graag betrekken bij de activiteiten op De Zevensprong.