Groepscontactouders

 

Iedere groep heeft 1 of 2 groepscontactouders (GCO). Zij zijn het aanspreekpunt voor andere ouders en voor de leerkracht. Bij activiteiten kan de leraar de groepscontactouder om hulp vragen, of inschakelen om andere ouders te organiseren, bijvoorbeeld voor vervoer.

 Op het bulletinbord bij de kleutergroep hangen foto's van de GCO's van die groep. Vanaf groep 3 lees je via Social Schools wie de GCO's zijn.

 

"Wij zijn 1,5 jaar geleden naar Cuijk verhuisd. Toen heb ik in de buurt rondgevraagd naar de verschillende scholen. Over De Zevensprong hoorde ik alleen maar goede dingen. De school heeft al 30 jaar een betrouwbare naam."

Moeder van twee kinderen in groep 2 en 3