Optimus scholen

Groepscontactouders

Iedere groep heeft 1 of 2 groepscontactouders (GCO). Zij zijn de verbinders tussen zaken die in de groep spelen en de ouders. Zij stellen zich voor aan de ouders door een foto naast de deur. 

Taken van de groepscontactouders

De GCO verwelkomt nieuwe ouders, geeft hen informatie over de groep, ouderparticipatie, oudervereniging, medezeggenschapsraad, GCO enzovoort.

De GCO is het aanspreekpunt voor de ouders en leraar.

Bij activiteiten overlegt de GCO met de leraar over de werkzaamheden en aanwezigheid in de groep. Ook kan de GCO ouders, die zich hebben opgegeven, inschakelen voor hulp (bijvoorbeeld vervoer.

Per groep woont een GCO de vergadering van de oudervereniging bij, omdat de GCO weet wat er in een bepaalde groep leeft. Als er geen GCO van een groep bij de vergadering aanwezig kan zijn, zoekt de GCO een ander ouder om de klas te vertegenwoordigen.

De GCO kan opmerkingen en klachten, die kind- of onderwijsoverstijgend zijn, bespreken in de oudervereniging.