Mediatoren

Vanuit 'actief burgerschap' is mediatie een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School. Mediatie is het bemiddelen bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast leiden we een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 op tot mediator. Op deze manier lossen de kinderen zelf conflicten op school op en zijn zij medeverantwoordelijk voor het klimaat op onze school.

Wij zijn trots op onze mediatoren! Zij zorgen mede voor dat we een fijn leer- en leefklimaat hebben op De Zevensprong. Bij conflicten is het belangrijk dat beide partijen samen komen en komen tot een oplossing waarvan elke partij vindt dat het een goede oplossing is. Een mediator kan daarbij, als neutrale derde partij, helpen.

Dagelijks hebben twee mediatoren 'dienst'. Nadat zij zijn opgeleid kunnen zij gedurende de dag en in pauzes helpen bij conflicten van andere kinderen. Op de speelplaats zijn ze zichtbaar door een gekleurd hesje. Bij conflicten tijdens de schooldagen, voeren zij op een rustige plek in de school een gesprek met de betreffende kinderen om hun conflict op te lossen.