Mediatoren


Mediatie, ofwel bemiddelen bij conflicten, is een belangrijk onderdeel van het programma Vreedzaam. Iedereen op onze school leert wat mediatie is en enkele leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid op tot mediator. Op die manier kunnen kinderen zelf conflicten oplossen en zijn zij medeverantwoordelijk voor een fijn leer- en leefklimaat op school.

Elke dag hebben twee mediatoren 'dienst'. Bij conflicten in de klas of tijdens de pauze helpen zij als neutrale derde partij om tot een goede oplossing te komen. Bijvoorbeeld door op een rustige plek in de school samen het gesprek aan te gaan. Op de speelplaats dragen de mediatoren een gekleurd hesje, zodat ze herkenbaar zijn voor de andere kinderen.