Vreedzaam

Op De Zevensprong werken we met de Vreedzaam, de nieuwe naam voor de Vreedzame School, is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, waarin we conflicten constructief oplossen en waar iedereen zich veilig voelt.

De Vreedzame School heeft drie doelen:

  1. Leerlingen, leraren en ouders leren om constructief conflicten op te lossen;
  2. Stimuleren van positief gedrag en een zorgzame en zorgvuldige omgang met elkaar;
  3. Bevorderen van een gevoel van verantwoordelijkheid t.o.v. de gemeenschap.

In alle groepen werken we aan dezelfde thema's. Hierdoor zorgen we op school dat we op een positieve manier met elkaar omgaan en een hoge standaar neerzetten voor het gedrag naar elkaar toe.

De Zevensprong is een leefgemeenschap. We leren de kinderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen in de klas en op school. We leiden daarom een aantal kinderen op tot mediator. Lees hier meer over de mediatoren.

Samen zorgen we ervoor dat we een fijne en veilige school zijn!