Vreedzaam


Op De Zevensprong werken we met Vreedzaam: een programma waarmee we de klas benaderen als een democratische gemeenschap. Zodat iedereen zich verantwoordelijk, betrokken en veilig voelt, en conflicten constructief opgelost kunnen worden.

Vreedzaam heeft drie doelen:

  1. Leerlingen, leraren en ouders leren om constructief conflicten op te lossen.
  2. Het stimuleren van positief gedrag en een zorgzame en zorgvuldige omgang met elkaar.
  3. Het bevorderen van een gevoel van verantwoordelijkheid richting de gemeenschap.

De Zevensprong is een leefgemeenschap. We leren de kinderen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen in de klas en op school. Daarom leiden we elk jaar een aantal kinderen op tot mediator. Lees hier meer over de mediatoren.

Samen zorgen we voor een fijne en veilige sfeer op school!

 

"De normen en waarden van Vreedzaam komen thuis terug. Laatst zei mijn zoon: ‘Dat mag je echt niet zeggen, want dat is een afbreker!’ Hij bedoelt: een uitspraak waarmee je iets onaardigs zegt over een ander. Mooi dat hij in de praktijk toepast wat hij op school leert."

Moeder van twee kinderen in groep 1 en 2