Zorg & begeleiding


Goede zorg voor kinderen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team van De Zevensprong. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op ieder kind. Ons zorgplan beschrijft op welke manier we inhoud geven aan zorg en hoe we recht doen aan kinderen met specifieke behoeften. In Passend Onderwijs Stromenland (POS) beschrijven we welke voorzieningen er op De Zevensprong zijn voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 

"Onze kinderen hebben allebei iets anders nodig, op school. De één meer uitdaging, de ander extra ondersteuning. Allebei hebben ze het erg naar hun zin op De Zevensprong. De leerkrachten denken mee over wat nodig is en koppelen dat terug aan ons als ouders."

Moeder van twee kinderen in groep 1 en 2