Zorg & begeleiding

In het kader van de wet 'Passend Onderwijs' moet elke school beschrijven hoe de school passend onderwijs verzorgt voor alle kinderen.

De zorg voor kinderen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team van De Zevensprong. We stemmen het onderwijs zoveel als mogelijk af op alle kinderen. Het zorgplan van De Zevensprong beschrijft op welke manier wij de zorg voor onze school inhoud geven en hoe we daarbij recht doen aan kinderen met specifieke behoeften.

In Passend Onderwijs Stromenland (POS) beschrijven we welke voorzieningen er op De Zevensprong zijn voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.