Onze visie


Op De Zevensprong maken we samen zeven sprongen, om kinderen voor te bereiden op de volgende stap naar vervolgonderwijs en de wereld in. 

Kennis van de wereld
Je hebt kennis nodig om te leren, de wereld te begrijpen en jezelf te ontwikkelen. Via thema’s die aansluiten bij de leeftijd van kinderen bieden we nieuwe kennis aan.

Taal en lezen
Taal is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daarom lezen we veel en vaak, zowel zelf als samen. Zo ontwikkelen kinderen een stevige taalbasis en een rijke woordenschat.

Rekenen
Onbewust reken je de hele dag door. Met betekenisvolle instructies en -activiteiten zorgen wij dat kinderen hun basisvaardigheden ontwikkelen, automatiseren, onthouden en logisch nadenken.

Kansrijk
Ieder kind kan meedoen aan instructies en activiteiten. Wij moedigen leerlingen aan om op hun eigen niveau te werken en tegelijkertijd alles uit zichzelf te halen, op een manier die bij hen past.

Vreedzaam
Onze school is een veilige leefgemeenschap, met eigen normen en waarden en duidelijke groepsafspraken. Kinderen leren samen beslissingen nemen, reflecteren en conflicten oplossen.

Podium
Kinderen leren zichzelf presenteren. Op ons podium als hart van de school, tijdens vieringen en bijeenkomsten en via andere presentatievormen in de klas, samen of alleen.

Ouderbetrokkenheid
Gelijkwaardig samenwerken met ouders vinden we vanzelfsprekend. Ouders zijn van harte welkom op school en we overleggen over het aantal ouder-kindgesprekken en het moment.

 

"Deze school is veel meer dan vier betonnen muren waartussen je kennis deelt. Ik zie De Zevensprong als een leefgemeenschap: een warme plek waar je samen leert én het leven deelt. En waar niemand in de massa verdwijnt, maar iedereen wordt gezien."

François – leerkracht groep 7