Verlof


Verlof vraag je als ouder aan via de ouderapp van Social Schools, het liefst minimaal zes weken van tevoren. Via deze link lees je hoe dat werkt.

Extra vakantieverlof wordt alleen toegekend bij zeer persoonlijke omstandigheden, maximaal één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Deze periode mag niet vallen in de eerste lesweken van het schooljaar. Hiernaast lees je meer over de verlofregeling. 
 

Leerplichtig of niet?

Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. In het belang van een soepele ontwikkelingslijn is het toch verstandig om kinderen zo min mogelijk thuis te houden. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar wordt.