Welkom bij de Zevensprong

Wat zijn wij?

We zijn een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij onze kernwaarden: veiligheid, vakmanschap, inspiratie en verbondenheid belangrijke pijlers zijn van waaruit wij werken.

Samen met openbare basisschool Harlekijn en Kinderopvang Spring zijn wij, b.s. de Zevensprong, gehuisvest in het nieuwe IKC Dassenburcht in de wijk Padbroek in Cuijk.

De Zevensprong staat bekend om haar goede pedagogische klimaat (nog eens versterkt door de aanpak van de vreedzame school) en sterke positionering van podiumkunsten. Ik wil meer weten over de visie van de school!

Als school hebben we dit jaar gekozen voor een drietal speerpunten in beleid. Deze zijn als volgt:

Integraal kindcentrum
Eigenaarschap en innovatie met ICT

Schoudercom

Speciaal voor onze ouders hebben wij deze digitale ontmoetingsplek.

Hiermee bieden wij een podium aan ouders en schoolmedewerkers om met elkaar te communiceren. Hier kunnen berichten worden verstuurd, agenda’s met elkaar worden gedeeld, activiteiten snel worden geregeld en foto’s met elkaar worden gedeeld. Dit alles binnen onze eigen afgeschermde gedeelte zevensprong.schoudercom.nl.