Samen springen naar de toekomst

Taal als basis

Vreedzame school

Ouderbetrokkenheid

Welkom op De Zevensprong

Basisschool De Zevensprong is een school in Cuijk, die sinds 1973 in de wijk ‘Padbroek’ staat. De naam ‘De Zevensprong’ is ontstaan omdat een kind in zeven sprongen de basisschool doorloopt. Na de zeven stappen op de basisschool rond een kind de basisschoolperiode af en komt alles wat het geleerd heeft samen. Met onze missie ‘Samen Springen naar de Toekomst’ en visie ‘De Zeven van De Zevensprong’ begeleiden we de kinderen op onze school bij deze stappen. Onze kracht is het aangaan van een goede pedagogische relatie met de kinderen. De Zevensprong staat dan ook bekend om het prettige pedagogische klimaat, waar leerlingen en hun ouders met plezier naar school komen.

De Zevensprong is sinds 2017 onderdeel van het Integraal Kind Centrum (IKC) Dassenburcht. Dit geeft ons de mogelijkheid om samen te werken met onze (educatieve) partners, waardoor we meer voor onze ouders en kinderen kunnen betekenen. We denken daarbij in mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het afstemmen en realiseren van een doorlopende leerlijn voor 0 – 6-jarige kinderen.

Nieuws

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl