Integraal Kind Centrum

 

IKC Dassenburcht is een plek waar kinderen naar school, naar de opvang of naar sportactiviteiten gaan. Het kind staat centraal, maar ook ouders en wijkbewoners ontmoeten elkaar hier. Het is een plek waar alle kindgerelateerde onderwerpen voor de wijk Padbroek bij elkaar komen, maar waar ook andere wijkactiviteiten plaatsvinden afgestemd op de behoeften uit de buurt.

Het nieuwe Integraal Kind Centrum staat tussen Dassenburcht en Hagelkruis in het hart van de wijk Padbroek Cuijk. Het is een centrale locatie in de wijk waar de basisscholen De Zevensprong (Optimus Primair Onderwijs ) en Harlekijn (Stichting Invitare), kinderdagopvang peuterspeelzaal en BSO (Spring Kinderopvang) en dagbesteding (Unik) gehuisvest zijn. Deze plek biedt, in combinatie met het Beweegpark, mooie kansen om sporten, leren en ontmoeten te combineren.

Heeft u een vraag, of wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u zich melden tot de directeur van onze school, Leontine Weijers (T: 0485-219005)

E: dir.dezevensprong@optimusonderwijs.nl