Bibliotheek


De Zevensprong heeft een eigen bibliotheek op school. Al onze leerlingen kunnen hier gratis gebruik van maken. Biblioplus vult de collectie elk jaar aan met de nieuwste prentenboeken, leesboeken en informatieve boeken. Cliënten van Unik houden de bibliotheek netjes en geordend, en zorgen er samen met hun begeleiders voor dat kinderen één keer per week boeken kunnen lenen. Elke groep heeft een vaste dag en tijd om tijdens schooluren naar de bieb te gaan.