Optimus scholen

Ouderbetrokkenheid

We hebben op school een groep ‘school en ouders’.  In het kader van ouderbetrokkenheid, organiseert de groep een aantal keer per jaar ouderpanelavonden (zie de jaarkalender). Tijdens een ouderpanelavond is er een open gesprek tussen ouders en school waarbij de gespreksthema’s kunnen variëren. Het panel heeft de functie van klankbord. We nodigen alle ouders uit voor deze avonden. Tijdens de bijeenkomst leggen we het thema uit en is er ruimte om meningen uit te wisselen. De uitkomsten bespreekt de groep school en ouders in een volgende bijeenkomst. 

 

Op deze pagina komt binnenkort meer informatie beschikbaar over ouderbetrokkenheid op De Zevensprong.