Ouderbetrokkenheid

We hechten op De Zevensprong veel waarde aan ouderbetrokkenheid. We zien dit als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking. We vinden het belangrijk dat ouders sterk betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. We verwachten van ouders die hun kind op onze school inschrijven, dat zij onze pedagogische aanpak (Vreedzaam) en schoolse activiteiten onderschrijven en steunen.

Door het jaar heen betrekken we ouders bij ons onderwijs, bijvoorbeeld:

Startbijeenkomst: in de eerste week van het schooljaar nodigen we kinderen en ouders uit na schooltijd. De kinderen vertellen ouders over wat ze doen op school en in de groep en er is gelegenheid om gezellig na te kletsen.

Koffie-uurtje: ouders hebben de gelegenheid om in de groep van hun kind(eren) te komen kijken tijdens de lessen.

Podiumpret: ongeveer eens in de vier weken, verzorgen alle klassen een optreden.

Ouder-kindgesprekken: ouders, kind en leraar bespreken hoe het gaat op school.  Wat gaat al goed en waar werken we aan?